transparant gif
 
transparant gif
CLP
 
transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

Linde AG
Abraham-Lincoln-Straße 21
65189 Wiesbaden
Deutschland

Telefon 0611.770-0
Telefax 0611.770-269
E-Mail: info@linde.de

Algemene informatie over REACH

REACH is de EU-verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen en is van toepassing op de volledige leveringsketen van de chemische industrie. Om te kunnen voldoen aan REACH is een evaluatie volgens de regelgeving vereist door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (European Chemical Agency, ECHA) en goedkeuring voor alle chemische stoffen die op de Europese markt worden gebracht. De REACH-verordening (d.d. 18/12/2006) is van kracht geworden op 1 juni 2007.
 

Nederlands - Wat is REACH?

Het doel van deze verordening is het waarborgen van een hoog veiligheidsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu. Hiertoe behoort het stimuleren van alternatieve beoordelingsmethoden voor de gevaren van chemische stoffen, evenals het vrije verkeer van stoffen op de EU-markt. Stoffen die in hoeveelheden van meer dan een ton per jaar in de EU worden geproduceerd of geïmporteerd (inclusief stoffen die zijn verwerkt in preparaten/mengsels en voorwerpen) dienen geregistreerd te worden.
 

Nederlands - Podcast I

Deze podcast biedt u algemene informatie over REACH en laat zien hoe The Linde Group zich heeft voorbereid op deze verordening.Klik op de link om de podcast te bekijken (5 min)

 

Nederlands - Podcast II

De tweede podcast geeft u een overzicht van de stand van zaken van de aan REACH gerelateerde activiteiten van The Linde Group (december 2008) en beschrijft de verdere stappen – met name de noodzakelijke communicatie met de klanten.Klik op de link om de podcast te bekijken (2,5 min)
goto topTop

Linde Gases Division Germany

Last visited pages